Ризико фактори за настанак хроничних незаразних болести и мере превенције - Д-1-559/23
Организатор: Удружење здравствених радника и сарадника Нишавског округа "БЕЛО СРЦЕ" у сарадњи са Комором медицинских сестара и здравствених техничара Србије
Предавач: Вмс Лела Коцић
Бодови:за предавача 7,за пасивне учеснике 5
Акредитовано за: Медицинске сестре и здравствене техничаре свих профила
Тест је активан до: 21.08.2024

Садржај и начин едукације особа са шећерном болешћу за правилну исхрану - D-1-381/23
Организатор: Удружење здравствених радника и сарадника Нишавског округа "БЕЛО СРЦЕ" у сарадњи са Комором медицинских сестара и здравствених техничара Србије
Предавач: Вмс Лела Коцић
Бодови:за предавача 7,за пасивне учеснике 5
Акредитовано за: Медицинске сестре и здравствене техничаре свих профила
Тест је активан до: 21.05.2024