Вертикализација пацијената са хемиплегијом применом "Signe Brunnstrom" ауторизоване методе - Д-1-769/23
Организатор: Удружење здравствених радника и сарадника Нишавског округа
Предавач: Спец струковни физиотерапеут Бојан Тасић
Бодови:за предавача 7,за пасивне учеснике 5
Акредитовано за: Медицинске сестре и здравствене техничаре свих профила
Тест је активан до: 21.08.2024

Ризико фактори за настанак хроничних незаразних болести и мере превенције - Д-1-559/23
Организатор: Удружење здравствених радника и сарадника Нишавског округа "БЕЛО СРЦЕ" у сарадњи са Комором медицинских сестара и здравствених техничара Србије
Предавач: Вмс Лела Коцић
Бодови:за предавача 7,за пасивне учеснике 5
Акредитовано за: Медицинске сестре и здравствене техничаре свих профила
Тест је активан до: 21.08.2024